šafář

šafář [něm.], od 16.st. správce organizující práci čeledi na jednotlivých hosp. dvorech feud. panství.