šablona

šablona [něm.] 1. pomůcka umožňující psaní či vytváření opakujících se tvarů (motivů, vzorů, písma) v procesu reprodukce stejných (konstantních) forem; přeneseně neměnné (ustálené, stálé, rigidní) schéma vytvářející stereotypii (šablonovité jednání); 2. tech. výr. pomůcka shodného tvaru nebo obrysu s výrobkem. Slouží pro orýsování, kopírovací obrábění.