Šrom Karel

Šrom Karel , 14. 9. 1904 - 21. 10. 1981, č. skladatel; 1954-60 ředitel Č. hud. fondu. Autor orch. děl (symfonie, scherzo Plivník , Etudy , rondo Pro orchestr ), klavírního koncertu, komorních, vokálních a jiných skladeb. Napsal knihy Záhudbí , Orchestr a dirigent , Karel Ančerl a řadu odb. statí.