Šmidke Karol

Šmidke Karol, 21. 1. 1897 - 15. 12. 1952, sl. komunistický politik a státník. Člen Komunistické strany Československa od 1921, 1930-38 člen zemského vedení KSČ na Slovensku, 1935-38 poslanec Národního shromáždění. 1939-43 činný v kom. zahr. odboji v SSSR. Z pověření moskevského vedení KSČ vyslán 1943 na Slovensko, kde spolu s G. Husákem a L. Novomeským vytvořil V. ilegální ústřední vedení Komunistické strany Slovenska, úcastnil se zal. ilegální Slovenské národní rady a příprav Slovenského národního povstání. 1944 vůdčí činitel SNP, velitel Hl. štábu partyzánského hnutí a jeden ze dvou předsedů povstalecké SNR (spolu s V. Šrobárem); 1944-45 předseda, 1945-50 místopředseda KSS. 1945-51 člen Ústředního výboru KSS, 1945-1950 předsednictva ÚV KSS, 1945 a 1949-51 člen ÚV KSČ, 1945 krátce člen předsednictva a místopředseda KSČ; 1945-46 předseda sboru pověřenců, 1945-50 poslanec, 1946-48 místopředseda a 1948 až 1950 předseda SNR; od 1945 poslanec NS, 1945-48 předseda Zväzu sl. partyzánov. 1950 donucen v důsledku vykonstruovaných obvinění ze sl. nacionalismu odejít z polit. života; 1963 stranicky rehabilitován. Hrdina ČSSR (1967) in memoriam.