Š' Naj-an

Š' Naj-an, 14.st., čín. romanopisec; pokládaný za autora románu Příběhy jezerního břehu , který shrnuje příběhy hrdinů lid. povstání z let 1117-21, Sung Ťiana a jeho zbojnické družiny i pozdější legendy o nich. Č. též Všichni lidéjsou bratři .