Š' Kche-fa

Š' Kche-fa, 1601-1645, čín. vojevůdce. Učastnil se potlačení rolnického povstání vedeného Cang Sien-čungem. Od 1643 min. války, snažil se sjednotit mingská vojska k odporu proti útokům mandžuské armády na jihu země. 1645 vedl obranu Jang-čou, po porážce zajat a zabit.