řadová loď

řadová loď, válečná plachetní loď se dvěma nebo více dělovými palubami se 70-140 děly, obvykle oplachtěná jako plnoplachetník. Řadovélodiplulyvbitvě v kýlové čáře (v řadě za sebou; odtud jejich název). Od 20.st. se název ř.l. používá pro válečnou loď nejtěžší kategorie (s děly největší ráže a se silným pancéřovánímlodního trupu i palub).