řadič počítače

řadič, řídicí jed. počítače, která řídí chod celého počítače podle instrukcí programu, eventuálně součást některé jed. počítače, která samostatně řídí chod jednotky.