řad doložka

řad, na řad - doložka u cenných papírů, připojovaná ke jménu věřitele, která umožňuje právoplatný převod cenného papíru na jinou osobu, a to bez oznámení dlužníkovi; používá se zvl. u směnek a šeků.