řádová čárka

řádová čárka, výpočetní tech. symbol v polyadické soustavě oddělující číslice tvořící celou část od číslic tvořících zlomkovou část. Má-li ř. č. pevně zvolené místo, jde o zobrazení s pevnou ř. č. (není nutno ř. č. explicitně vyznačovat), není-li poloha ř. č. stanovena, jde o zobrazení s proměnnou (pohyblivou) ř. č., a proto je nutno ji vyznačit vhodným graf. znakem (zpravidla čárkou). Použití pevné ř. č. v počítači umožňuje poměrně jednoduchý návrh tech. vybavení, ale je spojeno s obtížemi pro programování aritmetických operací. Použití pohyblivé ř. č. představuje složitější návrh aritmetické jed., ale usnadňuje programování.