řádkovač žací

řádkovač žací, stroj pro sečení pícních a semenných porostů a k jejich ukládání na řádky k následnému proschnutt. Rádkovač má žací stůl se dvěma děliči, žací lištou, hrabicovým vkládacím nebo přikláněcím přiháněčem a ukládacím řádkovacím dopravníkem. Žací řádkovače mohou být návěsné, přívěsné nebo samojízdné. Používají se při sečení pícní hmoty při dvoufázové sklizni a v suchých oblastech při dvoufázové sklizni semenných plodin.