řádkový kmitočet

řádkový kmitočet, počet televizních řádků, které proběhne rozkladový paprsek za l s. Ř. k. stanoví televizní soustava (norma).