řádkování

řádkování, vstupní operace při dvoufázové sklizni semenných plodin. Porost se seče v neúplné (mléčně voskové) zralosti a ukládá na řádky k následnému proschnutí. R. se používá při sklizni snadno padavých plodin (luskovin, olejnin) a obilnin v suchých oblastech, kde obilí rychle a najednou dozrává a působením větru dochází k velkým ztrátám odrolem.