řád interference

řád interference, číslo definující řád interferenčního maxima. Interferenční maxima vznikají, jsou-li rozdíly opt. drah svazků koherentního záření rovny (včetně změny fáze při odrazu) m násobku vlnové délky záření. Toto celé číslo m se nazývá řád interference.