řád chemické reakce

řád chemické reakce, součet exponentů koncentrací c v rovnici pro rychlost v chem. reakce: reakce prvého řádu v = kc, druhého řádu v = kc 1 c 2 nebo v = kc 2 atd. Ř. ch. r. někdy závisí na teplotě, tlaku, přítomnosti katalyzátoru, použitém rozpouštědle ap. U složitých reakčních mechanismů může nabývat hodnot necelistvých (nejčastěji 1/2 nebo 3/2).