řád Růžového kříže

řád Růžového kříže, tajná společnost šířící se ve 2.pol. 18.st. z již. Německa do ostatních oblastí říše a do Ruska. Navazovala vnějšími symboly a částečně i svými zájmy (alchymie) na společnost bratří Růžového kříže, s níž bývá mylně ztotožňována. Ř. R. k. záhy splynul se zednářskými lóžemi. Od zač. 20.st. vznikají v záp. Evropě a v Americe nové ,,esoterické" řády a spol. navazující alespoň v názvu na ř. R. k. a bratry Růžového kříže.