Řád války pozemní

Řád války pozemní, první kodifikace pravidel obyčejového mez. práva o ochraně válečných zajatců. Ř. v. p. se stal součástí Haagských úmluv o zákonech a obyčejích válký pozemní z 1899 a 1907. Na základě zkušeností z 1.svět. války uzavřena 1929 Ženevská úmluva o zacházení s válečnými zajatci; 1949 tato úmluva podstatně rozšířena a doplněna.