Řád rudého praporu práce

Řád rudého praporu práce, čs. řád zal. 1955, propůjčovaný prezidentem rep. za mimořádné zásluhy získané celoživotním dílem, dlouholetou houževnatou, obětavou a příkladnou prací na rozhodujících úsecích hosp., vědecké a kult. výstavby socialismu, prodchnutou věrností k povolání.