Řád rudé zástavy

Řád rudé zástavy, čs. řád zal. 1955, který propůjčuje prez. rep. za vynikající činnost při zvyšování bojeschopnosti ozbrojených sil, při upevňování obrany a bezpečnosti rep., za vynikající velitelskou činnost, za vynikající plnění bojových úkolů, iniciativu, osobní statečnost a vytrvalost v boji s nepřítelem.