Řád rudé hvězdy práce

Řád rudé hvězdy práce, čs. řád zal. 1955, propůjčovaný prezidentem rep. za vynikající zásluhy získané dlouholetou houževnatou, obětavou a příkladnou prací na rozhodujících úsecích hosp., věd. a kult. výstavby social., prodchnutou věrností k povolání.