Řád práce

Řád práce, čs. řád zal. 195 l, propůjčovaný prezidentem rep. jednotlivcům, kolektivům pracujících, voj. útvarům, podnikům, ústavům a státním orgánům za význ. prac. výsledky na poli hosp., zejm. v prům., zeměd., dop. nebo obch., ve státní nebo jiné veř. službě, za zvl. úspěchy ve věd., výzk. nebo kult. činnosti nebo za tech. zlepšení a vynálezy velkého hosp. významu anebo za zásluhy o zvýšení obranyschopnosti armády.