Řád Vítězného února

Řád Vítězného února, československý řád založený 1973 v době tuhé normalizace, propůjčovaný prezidentem rep. čs. občanům a kolektivům i příslušníkům jiných států za mimořádné zásluhy o rev. dělnické hnutí, o uskutečňování politiky KSČ při social. výstavbě ČSSR a za jiné zásluhy. Po listopadu 1989 Ř. v. ú. zrušen.