Řád Slovenského národního povstání

Řád Slovenského národního povstání, čs. řád zal. 1945; do 1948 jej udělovalo předsednictvo SNR, později propůjčován prezidentem republiky osobám, které se vynikajícím způsobem zasloužily o odboj, zúčastnily se příprav i samotného odboje a nár. povstání nebo v něm projevily vynikající činy velitelské, organizační nebo bojové, při nichž byly vystaveny nebezpečí života, nebo život obětovaly.