Řád Klementa Gottwalda

Řád Klementa Gottwalda, Ř. K.G. - nejvyšší řád v býv. totalitním Československu - ČSSR, zal. 1953 jako Řád budování socialistické vlasti, který byl 1955 změněn na Ř. K. G. - za budování socialistické vlasti. Propůjčoval jej prez. rep. za mimořádně vynikající zásluhy o vítězné vybudování socialismu v ČSSR, za zásluhy na poli hosp., polit., sociálním a kult., za zásluhy při zvyšování branné schopnosti státu a v boji za mír.