Řád 25. února 1948

Řád 25. února 1948, od 1949 řád udělovaný prezidentem v býv. totalitním a komunistickém Československu občanům, voj. a podobným útvarům, skupinám osob a symbolům, kteří se vynikající měrou zasloužili o dovršení vítězství lidové dem. v únorových dnech 1948 (lid. dem. byl eufesmismus pro komunistický puč). Byl udělen jednorázově k I. výročí 25. února 1948. Po listopadu 1989 Ř. v. ú. zrušen.