Česká státoprávní demokracie

Česká státoprávní demokracie, %1. Státoprávní demokracie - česká polit. strana, vytvořená 9.-10. 2. 1918 sloučením Nár. strany svobodomyslné (mladočechů), Č. strany státoprávně pokrokové, Mor. strany lid. pokrokové, části Nár. strany (staročechů) a Č. strany pokrokové (realistů); v čele K. Kramář a A. Rašín. Měla koncentrovat síly č. městské buržoazie v rozhodující fázi protirak. odboje na konci 1. svět. války; jejím hl. programovým cílem bylo utvoření samostatného č. státu. Po vzniku ČSR byla strana na svém sjezdu v březnu 1919 přejmenována na Čs. nár. demokracii. 2. česká státoprávní demokracie, název přechodného polit. seskupení utvořeného nár. soc., radikálně pokrokovou a státoprávní stranou před volbami do říšské rady na jaře 1907.