úbytek zboží

úbytek zboží, ztráty vzniklé při skladování a manipulaci s některými druhy zboží; ú. z. mohou být zaviněné (manko) či nezaviněné (přirozené ztráty a úbytky, např. vysychání obilí). V.t. ztratné.