úbor

úbor, anthodium - květenství rostlin z čeledi hvězdnicovitých, napodobující jeden květ (tzv. biologický květ). Někdy je ú. tvořen terčem a paprskem, např. u slunečnice; jen květy jazykovité má např. ú. čekanky a jen trubkovité květy má např. ú. vratiče.