úběžnice

úběžnice, přímka p v rovině ρ, do níž se při promítání roviny σ do roviny ρ zobrazí všechny nevlastní (tj. nekonečně vzdálené) body roviny σ. Např. horizont v perspektivě je ú. všech vodorovných rovin.