úběžník

úběžník, deskriptivní geom . bod, do něhož se při středovém promítání zobrazí nekonečně vzdálený bod přímky. U. přímek kolmých k průmětně je tzv. hlavní bod.