ódeion

ódeion [řec.], v antice budova pro recitační a hud. přednesy, pravoúhlého půdorysu se stupňovitým, ze strany jeviště vydutě prohnutým hledištěm; nejst. zprávy o o. jsou z doby Periklovy. Název odeon užíván i dnes pro koncertní, div. a zábavní síně (Odéon v Paříži).