à jour

à jour [ažúr, fr.], k určitému datu; hovorově být à jour - neopožďovat se, skončit práci včas - angl. up to date apod.