Ónin

Ónin [-ny-], nepokoje Ónin - obč. válka v Japonsku 1467-77. Spor mezi předními knížecími rody Hosokawa a Jamana přerostl ve vleklé nepřátelství. Při voj. střetnutích bylo z velké části zničeno Kjóto. Válka urychlila úpadek šógunátu Ašikaga a vedla k feud. rozdrobenosti Japonska.