"tepelná smrt" vesmíru

"tepelná smrt" vesmíru, ideal. představa o předpokládaném konci vesmíru, v němž se všechny formy pohybu nevratně přeměňují v tepelnou energii, rovnoměrně rozprostřenou ve vesmíru. Tato domněnka vznikla absolutizací druhé věty termodynamické (formulované R. J. E. Clausiem a W. Kelvinem) u izolované fyz. soustavy na celý vesmír. Odporuje nekonečnosti vesmíru v kvantitativním i kvalitativním smyslu, nevyčerpatelnosti hmoty ve všech směrech, působení dalších zákonů o hmotě a energii ve vesmíru, v němž dochází ke koncentraci hmoty a energie a k jejich zapojování do nových vývojových cyklů.