"municipální socialismus"

"municipální socialismus", reformistický směr propagující možnost postupné přeměny burž. spol. v social., a to cestou územních samospráv, vyrovnáváním důchodů progresívním zdaněním, vytvářením spotřebitelských rad ap. Zastánci "m. s." byli zejm. stoupenci Fabiánské společnosti.