"krátký parlament"

"krátký parlament", ang. the Short Parliament - název angl. parlamentu zasedajícího tři týdny 13. 4. - 5. 5. 1640. Svolal jej po 11 letech absolutistické vlády Karel I., když potřeboval fin. pomoc pro válku se skotskými povstalci. Předáci opozice v čele s J. Pymem však odmítli schválit daně bez omezení král. moci. Rozpuštění parlamentu králem sjednotilo opozici a urychlilo vypuknutí anglické buržoazní revoluce.