"Stadtluft macht frei"

"Stadtluft macht frei" [št- fraj, něm.], městský vzduch osvobozuje - novověká parafráze středověké zásady, podle které poddaný, jenž žil v městě rok a den, se stal svobodným a nezávislým na feud. vrchnosti.