"Pětka"

"Pětka", výbor zástupců pěti koaličních polit. stran v ČSR 1920-26, rozhodující o všech zásadních polit. otázkách. Vznikla za první úřednické vlády 1920-21, kdy se pět nejvýzn. stran - agrární, soc.dem., národně social., nár.dem. a lid. - dohodlo na parlamentní podpoře vlády a zároveň si vyhradilo zákulisní polit. vliv na její činnost; udržela se i za dalších parlamentních vlád a získala rozhodující vliv v polit. životě ČSR v 1.pol. 20.let. 20. st. V důvěrných jednáních posuzovala všechny závažnější otázky, jež měly být projednány ve vládě či parlamentu; poslanci jednotlivých stran zastoupených v "P." byli zavázáni hlasovat pro její stanoviiska. Agrární stranu zde zastupoval A. Švehla, soc.dem. R. Bechyně (později A. Meissner), nár.social. J. Stříbrný, nár.dem. A. Rašín (po jeho smrti 1923 K. Kramář) a lid. J. Šrámek. - Jako neústavní instituce byla "P." předmětem ostré kritiky opozičních stran a skupin. 1926 se formálně rozešla, v následujících letech však na ni navázaly obdobné orgány, které měly pro větší počet koaličních stran více členů: "Šestka", "Osmička" ("Osma"), "Desítka".