diakritický pravopis

diakritický pravopis, pravopis užívající k záznamu hlásek jednoduché grafémy (písmena) s případnými diakritickými znaménky (c, č; a, á).