aplikovaná lingvistika

aplikovaná lingvistika [-ty-, lat.], specializovaná disciplína, která využívá v překladatelské, pedag. a jiné praxi výsledky jazykovědy i jiných vědních oborů. Vzhledem k zaměření této aplikace se v podstatě zformovaly dva její směry: a) využití zvl. v didaktice jazyka mateřského i cizího s pomocí konfrontační lingvistiky, studia slovníku, terminologie, testů atd., v teorii překladu, jaz. plánování, jaz. politice aj.; b) využití výsledků mat. a strojové lingvistiky, psycholingvistiky, sociolingvistiky aj. v praxi strojového překladu, informatiky, robotiky, automat. analýzy textu ap.